Lives Full là cộng đồng mua sắm dành cho người tiêu dùng thông minh. Chia sẻ những kinh nghiệm trong mua sắm hay sử dụng sản phẩm từ nhiều nguồn khác nhau.

Các sản phẩm cam kết được kiểm duyệt trước khi giao khách. Đảm bảo chất lượng của sản phẩm đúng với giá trị của sản phẩm

Sẽ có nhiều ý kiến trái ngược trong cùng 1 loại sản phẩm, nhưng mọi ý kiến hay kinh nghiệm đều mang tính chất chia sẻ không có ý nói xấu hay bôi nhọ danh dự cho 1 cá nhân hay tổ chức nào cung cấp sản phẩm dịch vụ được chia sẻ

Tất cả các bài viết chia sẻ hay đánh giá đều được kiểm duyệt, nếu có bất kỳ dấu hiệu vi phạm chính sách về ngôn luận đều được xử lý nghiêm

Mọi người đọc đều có thể bình luận công khai dưới bài đăng ý kiến của mình về bài viết

Nếu có vấn đề phát sinh và cần hỗ trợ mọi người có thể liên hệ với Lives Full để được giải quyết